VODSTVO

 

VODSTVO KULTURNEGA DRUŠTVA PIHALNA GODBA VRHPOLJE, VIPAVA 

  VODSTVO

Predsednik

 

Tine Tončič
Predsednik
Dirigent
 
Matjaž Meden
Dirigent
 
Upravni odbor
 
Tine Tončič
Rok Tončič
Anka Krapež
Leon Krašna
Lara Rojc
Neža Trošt
Uroš Zorn
Janez Groznik
Ivo Koren

Predsednik
Član 
Tajnica
Član
Članica
Članica
Član
Član
Član

 

Tajnica društva
 
  
Blagajnik
 
Anka Krapež
 
  
Božo Lavrenčič
 
Tajnica
 
  
Blagajnik
Nadzorni odbor
 
Karolina Kobal
David Koren
Uroš Lavrenčič
 
Članica NO
Član NO
Član NO
Programski Svet
 
Sara Hrovatin
Uroš Lavrenčič
Uroš Nemanič
Rok Tončič
Anka Krapež

 

Članica PS
Član PS
Član PS
Član PS
Članica PS
 
Arhivar
Rok Tončič
 
Arhivar